v1.17 Mobilapp uppdatering

You are here:
< Tillbaka

1.17 Mobilapp uppdatering

Uppdatering av AvistaTime mobilapp 10 oktober 2017

Mina orderuppdrag

I mina orderuppdrag visas status på varje order med en färg, motsvarande den färg som
används i daglig planering på webben.
Orderstatus och färg :

  • Planerad: Vit
  • Ändrad: Blå
  • Ej påbörjad i tid*: Violett (Chockrosa)
  • Pågående: Vit med grön kant
  • Ändrad pågående: Blå med grön kant
  • Ändrad ej startad i tid*: Blå med violett kant
  • Avslutad: Grön
  • Inställd/Ej Utförd*: Röd
  • Avvisad: Rosa (Gammelrosa)
  • Oplanerat men utfört uppdrag/kontrakt*: Gul

Stjärnmarkerade kräver att extra tjänster är påslagna.

Foton från mobilens galleri kan bifogas vid uppdrag
Förutom foton tagna med kameran vid avslut av uppdrag kan nu även foton sparade i
mobilens galleri bifogas.

Presentationstyp

Om utföraren ska kunna se och ändra presentationstyp i appens inställningar avgörs
numera via en parameter för utförarens organisationsenhet. Se Inställningar ->
Organisation i menyn på webben.
Se guiden för Organisation för mer information om denna och andra parametrar.

RAPPORTER

Vem kommer härnäst?

Visar vem som kommer härnäst till den kund som användaren senast var hos.

Nyckelinnehav

Visar vem som har vilka nycklar.

Månatlig restlista

Visar skillnaden mellan planerad och utförd tid på kontrakt under månaden.
Utförare inom hemtjänsten är intresserad av att veta hur mycket tid som är planerad
respektive utförd/bekräftad tid på uppdrag under pågående månad.
Sortering kan ske efter mest ogjort, närmast och alfabetiskt.
Användaren pekar på Kundnamn i listan över kunder och får då upp en detaljerad lista
indelad efter kontrakt med ingående order för kunden. Endast order med aktiviteter
utan fasta värden visas.

   

Bekräfta arbetspass

Bekvämt sätt för arbetsledaren att i mobilen bekräfta ertalet utförda arbetspass.
Vi utgår ifrån att den planerade tiden är den giltiga tiden som går in i lönerapporten
Användarna har en rapporterad tid och en planerad tid. Planerad tid är markerad med
en grön knapp om nödvändigt villkor är uppfyllda.
Användaren av rapporten kan stega framåt eller bakåt i tiden. Dagens datum är
standard.

Saldolista

Lagerstatus/fyllandsgrad på behållare/kärl/container

Kundtjänst

Vid inkommande samtal kan du direkt i avista appen få upp all information om kunden.
Dels framtida besök och redan avslutade och dokumenterade besök. Klicka på numret
under pågående samtal, så har du all fakta direkt i luren.