v1.17.1 Webbuppdateringar

You are here:
< Tillbaka

Uppdatering av AvistaTime webbapp 5 april  2018

Daglig planering

Leverans med avvikelser visas i Orange i DP

Tillgänglig 2018-04-05

Om man på ett uppdrag rapporterar en Avikelse så kommer uppdraget att markeras med Orange färg i daglig planering istället för grönt när det är klart.

Uppdatering av rapporten Händelser/Nycklar

Nu finns en särskild kolumn för nyckelnr i rapporten över nycklar.

Flerdagarsvy i Daglig planering

Nu finns det möjlighet att välja 1,2,3,4 eller 5 dagars vy i daglig planering

Genom mus-över funktionen kan detaljer om leveresen ses.