v1.17.1 Mobilapp uppdateringar

You are here:
< Tillbaka

1.17.1 Mobilapp uppdateringar

2018-04-13

Planerade och oplanerade arbetspass

För att undvika att oplanerade arbetspass startas av misstag så inför fr o m v1.18.38 att bara planerade arbetspass syns som standard.

Vill man ha ett oplanerat arbetspass så kan man slå på en omkopplare som lägger till ett oplanerat pass. Nudda omkopplaren för att slå på och av. Om ett oplanerat arbetspass redan är påbörjat kan det inte slås av med denna metod.

Endast individuellt arbetspass

När man tar över schemarader läggs de upp som alternativa arbetspass. En tjänst finns som man kan koppla till medarbetarens roll, som gör att endast det individuella arbetstidsschemat visas. Det är praktiskt för dem som arbetar efter ett eget schema men som då och då tar över ordrar som ligger på andras scheman.

Den tjänsten heter ‘Användare får inga extra schematider om individuellt arbetspass finns

Kräver mobil app 1.17.126 eller senare

Förbättrad nyckelrapport

Denna rapport visar nu både nyckelnummer och adress till kunden.

Kräver mobil app 1.17.139 eller senare.

Förbättrad information om kund i andra funktioner

Förbättrad information om kund när du pekar på symbolen i i funktionerna

  • Oplanerade uppdrag
  • oplanerade kontrakt
  • Händelserapportering

Kräver mobil app 1.17.139 eller senare.

 

Gemensam aktivitet

En ny funktion för rapportering av deltagande i gemensmma aktiviteter finns från och med 2018-04-05.

Den är avsedd att användas på t ex äldreboenden med gemensamma aktiviteter såsom filmvisning, måltid, träning mm’

Kräver app 1.17.142 eller senare