v1.16.1 Webbuppdatering

You are here:
< Tillbaka

Uppdatering av AvistaTime webbapp 20 juni 2017

Kunder

Vid upplägg av ny kund erhålls automatiskt organisationsenheten om det inte nns era
enheter att välja mellan.

Order

Inaktiverade Avista-platser är ej längre valbara.

Attestering av arbetspass

Även utförandedatumet visas när arbetsorder/besök har utförts en annan dag än vad
som var planerat.
Även planerat datum visas om arbetsordern/besöket var planerat att utföras en annan
dag.

Leveransuppehåll/besöksuppehåll

Integrationsstatus visas nu när upplagda leveransuppehåll skickas till tredje part.

Daglig planering

Nu behöver man inte längre bocka i Visa alla för att se tillgängliga medarbetare.
Problemet med att medarbetare med era roller ibland inte visas under tillgängliga
medarbetare är tillrättat.
Det är nu möjligt att ändra arbettiden på arbetspass som har registrerats i Daglig
planering.

Uppdragsrapporten/Besöksrapporten

Vid export till Excel med valet Exportera aktiviteter visas nu aktiviteterna och deras
tillhörande kommentarer i egna kolumner.

Insta & Hygiene

Ny rapport: Trendrapport
Ny rapport: Trendrapport per lokaltyp
Ny rapport: Inspekterade lokaler
Genomförandetiden för inspektionen beräknas nu även för repetitiva inspektioner.
Rapporten Insta & Hygiene: Inställda inspektioner får nu status Avbokad/Ej utförd.
Vid avisering av avslutad Insta-kontroll bifogas nu även rapporten Inspekterade lokaler.

Enhetsbaserade kvalitetsuppföljningsmetoder

Det är nu möjligt att ta fram summeringsrapporter för utvalda inspektioner.

Lokalbaserade kvalitetsuppföljningsmetoder

Det är nu möjligt att skicka automatiska aviseringar när en kontroll är avslutad.