v1.16.1 Mobilapp uppdatering

You are here:
< Tillbaka

1.16.1 Mobilapp uppdatering

Uppdatering av AvistaTime mobilapp 20 juni 2017

Kollegor i tjänst

Det är nu möjligt att se och ringa all personal som är kopplade till den
egna enheten och till alla underliggande enheter. Tidigare såg man
endast de medarbetare som var kopplade till den egna enheten.

Närvaro

Nu visas på vilken Avistaplats som närvaron startade respektive
avslutades.

Vägbeskrivning

Problemen med att vägbeskrivningen i telefonen ibland inte visades är
nu tillrättade.

Oplanerade leveranser/besök

Kunderna visas nu i stigande namnordning.