– Så här hjälper vi dig

Avista Time tillhandahåller lösningar för ett flertal branscher. Våra tjänster används med framgång inom bland annat hemtjänst och omsorg, hushållsnära tjänster, FM, bevakning, städ och förskolor.

Information & kommunikation är A och O i moderna serviceföretag
Avista Time skapar rätt förutsättningar för att planera, kommunicera, styra, instruera och följa upp verksamheten genom mobilen.

Detta innebär att arbetsledare inte alltid måste vara på plats för att informera och instruera eller för att följa upp verksamheten.

Med Avista-tjänsten planerar du dina kunduppdrag på kort och lång sikt.

Med kontraktet som utgångspunkt lägger ni enkelt upp en serviceplan för hur olika tjänster skall utföras. Både arbetsledning och personal kan nu planera sin arbetsdag och arbetsvecka på ett bättre och effektivare sätt.

Minskade resor och smidig administration
Avista-systemet hanterar det som berör den dagliga driften och möjliggör spridning av information och kunskap till alla i företaget, oavsett var de befinner sig.Akuta problemsituationer löses enkelt på ett snabbt och smidigt sätt direkt via appen.Underlag för löner och kundfakturering samlas in automatiskt och strukturerat via systemet, vilket innebär att arbetsledaren sparar tid och företaget sparar pengar.

snabbt och enkelt med Avista