Hur hjälper vi dig?

– Så här hjälper vi dig!

Avista Time tillhandahåller lösningar för ett flertal branscher. Våra tjänster används med framgång inom bland annat hemtjänst/hemvård, hushållsnära tjänster, Facility Management & städ samt inom  bevakning och (för)skolor.

Information & kommunikation är A och O i moderna serviceföretag
Avista Time skapar rätt förutsättningar för att planera, kommunicera, styra, instruera och följa upp verksamheten med ett mobilen som ett  viktigt verktyg. Detta möjliggör för arbetsledningen att kunna instruera och informera utan att behöva vara fysiskt på plats. Med Avista-tjänsten planerar du dina kunduppdrag på kort och lång sikt.

Med kontraktet som utgångspunkt lägger ni enkelt upp en serviceplan för när och hur olika tjänster skall utföras. Både arbetsledning och personal kan nu planera sin arbetsdag och arbetsvecka på ett bättre och effektivare sätt.

Minskade resor och smidig administration
Avista-systemet hanterar det som berör den dagliga driften och möjliggör spridning av information och kunskap till alla i företaget, oavsett var de befinner sig.

Akuta problemsituationer löses enkelt på ett snabbt och smidigt sätt.

Underlag för löner och kundfakturering samlas in automatiskt och strukturerat via systemet, vilket innebär att arbetsledaren sparar tid och företaget sparar pengar.

snabbt och enkelt med Avista