I en föränderlig värld där efterfrågan och utbudet ständigt förändras är det viktigt att snabbt kunna anpassa sig till de nya förutsättningar som uppstår. Kraven ökar på att leverera kvalitet i serviceinsatserna med tillgängliga resurser. För att kunna leverera högkvalitativa tjänster behövs rätt arbetsmetoder, kunskap, verktyg och rätt serviceinställning.

Avista hjälper dig att arbeta på rätt sätt samt att effektivisera och kvalitetssäkra era serviceinsatser.

 • Schemaläggning
 • Arbetstidsrapportering, närvaro- och frånvarorapportering
 • Daglig planering av insatser
 • Automatisk grundorderplanering
 • Arbetsordrar med vägbeskrivning
 • Dokumentation och avvikelsehantering
 • Löneunderlag, faktura och kundrapporter
 • Nyckeltal med personalkontinuitet, beläggningsgrad m m

Schemaläggning och Bemanning

Att kunna bemanna hemtjänstbesöken är bland det svåraste som finns. När bemanningen är gjord så syns personalen namn direkt på den dag som de är bemannade på.
Vi erbjuder de flesta varianter på scheman.

Rullande schema
Du kopplar personalen till olika mallar som gör att de återkommer med den periodicitet som du har valt. t.ex varje vecka, 1-6 veckors schema m.fl

Fasta schema
Självklart hanterar vi fasta scheman till exempel ett schema som finns i skolan, dvs samma tider varje vecka under en viss säsong.

Nattpersonalens schema
Vi hanterar även nattpersonalens speciella förutsättningar i en speciell nattvy som sträcker sig från 21:00 – 07:00

Individuella scheman
Individuella scheman används med fördel av personal som har samma schema varje vecka, till exempel måndag till fredag, 08:00 – 16:00

Rast
När personalen schemaläggs hanteras generella rasttider, som dras av automatiskt från rapporterad tid

Tidbank
Avista erbjuder en tidbank som är avskild från den månatliga löneprocessen. Fördelen med tidbanken är att det är lättare att planera för insättning och uttag som inte nödvändigtvis måste hanteras under samma period som löneutbetalningarna. Du kan även sätta gränser för hur mycket en medarbetare kan ha i plus- respektive minustid.

Arbetstidsrapportering, närvaro- och frånvarorapportering

Arbetstidrapportering kan utföras på ett flertal sätt. Det som är mest vanligt är att personal får sitt arbetspass direkt i sin app. Har personalen kommit i tid så kan är det bara att klicka ”OK” och då får personalen den planerade starttiden som sin faktiska starttid på arbetspasset.  Har personalen däremot kommit för sent eller gått hem för tidigt så måste hen lämna en kommentar som sedan attesteras av arbetsledningen. Plus- eller minustiden hamnar direkt i tidbanken.

Arbetstids- och närvarorapportering med mobilapp – NFC etikett.
Personalen startar och slutar sin arbetstid på arbetsplatsen eller hos kunden. Telefonens beröring mot NFC-etiketten ger ett säkert närvarokvitto

Arbetstids- och närvarorapportering med mobilapp – QR-kod
Personalen läser av QR-koden med mobilens telefon och i samma ögonblick fångas även postionen upp via telefonens GPS. Detta innebär närvarokontroll med medelhög noggranhet.

Planera kundbesök och insatser som skall återkomma på olika dagar och vid olika tidpunkter är en stor utmaning. I Avista börjar du planera med utgångspunkt i biståndsbeslutet som automatiskt omvandlar detta till en genomförandeplan, vilket även syns i appen. Vi har kunder som planerar och återrapporterar över 100.000 besök per månad, vilket motsvarar över 5.000 besök på vardagar. Då behövs system som kan hantera stora volymer både säkert och effektivt.

Grundorder planering
En grundorder i avista en order/besök som automatiskt repeteras med den frekvens som uppdraget kräver. Ordern visualiseras varje dag den är planerad att utföras på en tidslinje i daglig planering

Daglig planering
I den dagliga planeringen har du full kontroll över din dagliga verksamhet. Här kan du bland annat:

 • Flytta besöken tillfälligt, både i tid och mellan olika personer
 • Kommunicera med personalen via vår realtids chat
 • Full kontroll på att de senaste orderna har blivit lästa av personalen
 • Avboka besök och dokumentera dess orsak
 • Planera efter geografisk gruppindelning
 • Visualisera planeringen på kartan med beräknade restider baserat på färdsätt (bil, kollektivt, cykel och gång)
 • skriva ut scheman som back-up om mobilnätet går ner.
 • Dubbelbemanning, där besöken visas tillsamman för olika personer

Veckoplanering

Kunduppdragsschema
Kunduppdragsschemat är en uppskattad utskrift som med fördel sätts upp på kundens kylskåp. Där redovisas när besöken skall ske samt planerad kontinuitet.