Hemtjänst

I en föränderlig värld där efterfrågan och utbud ständigt förändras är det viktigt att snabbt anpassa sig till de förutsättningar som finns. Det ställs dessutom höga krav på att leverera kvalitet i serviceinsatserna med de resurser som finns tillgängliga.

För att kunna leverera högkvalitativa tjänster behövs rätt arbetsmetoder, kunskap, verktyg och rätt serviceinställning.

Avista Time hjälper dig att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra era serviceinsatser.

  • Schemaläggning
  • Arbetstidsrapportering, närvaro- och frånvarorapportering
  • Resurs och uppdragsplanering
  • Grundplaner, daglig planering
  • Arbetsordrar med vägbeskrivning
  • Dokumentation och avvikelsehantering
  • Löneunderlag, faktura och kundrapporter
  • Nyckeltal med personalkontinuitet, beläggningsgrad m.m.

cropped-iStock_000027630423Large-e1447074771306.jpg

Avista 5 med fokus på att ta vara på resurserna

Resursplanering är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i en hemttjänstorganisation. Om du kan uppnå rätt antal resurser med rätt kompetens på rätt plats, kommer du att ge förstklassig service till en låg kostnad.
Men resursplanering är också ett av de områden där fel-bedömningar kan leda till stora problem för företaget. Konsekvenserna av dålig resursplanering kan bli mycket kostsamma. Otillräcklig resursplanering kan leda till höga övertidskostnader, låg beläggningsgrad och missade avtal.