Image is not available

Avista - Connecting the dots in complex service operations

Specialister inom städ och hemtjänst.
Fokus på:
Schemaläggning, arbetsorder och kundplanering
Återrapportering med närvarokvittens
100% i mobilen och på webben!

Medarbetaren

Får sitt schema i mobilen, jobbar & tidrapporterar sin närvaro och frånvaro samt ansöker om ledighet.
Kunden
Kvitto på utförda leveranser,. aviseringar pga avvikelser samt kvalitets-rapportering direkt efter utfört arbete!
Företaget
Spårbarhet på serviceprocessens alla delar; fakturaunderlag, tidrapportering, närvarokontroll mm
Slider

En bekymmersfri  app i molnet

Bemanning – Kundplanering – Tid- & Närvaro
Ekonomisk uppföljning i realtid!

Kind doctor taking care of an old man in wheelchair.

Hemtjänst – God omsorg kvalitetssäkras med effektiva digitala verktyg

Minskad och förenklad administration gör att jag kan lägga mer tid på kunderna. Allt jag behöver finns i min mobila app. Vilka kunder jag skall träffa och vad som skall göras, om jag inte hittar får jag vägbeskrivningar direkt i mobilen. Jag dokumenterar enkelt mitt arbete och ser vilka kollegor som är i tjänst så att jag snabbt kan få hjälp om det behövs.

Vi erbjuder:

 • Schemaläggning
 • Arbetstidsrapportering, närvaro- och frånvarorapportering
 • Daglig planering av insatser
 • Automatisk grundplanering
 • Insatsrapportering med vägbeskrivning
 • Dokumentation och avvikelsehantering
 • Löneunderlag, faktura och kundrapporter
 • Nyckeltal med personalkontinuitet, beläggningsgrad m m
 • Mobil app för ios och android

An Orderly Mopping The Floor In A Hospital Ward

Lokalvård och Facility Management


Med aktuell och korrekt information utför jag mitt arbete effektivt. Jag dokumenterar min tid och gör enkelt egenkontroller, lägger beställningar på förbrukningsmaterial och gör felanmälningar direkt på plats utan att involvera min arbetsledare.

Vi erbjuder:

 • Bemanning
 • Närvarorapportering med t.ex serviceID-kort eller SL-kort
 • Uppdragsplanering
 • Kundenkäter (epost) baserat på en företagsgemensam kontaktbok
 • Fyra sätt att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete
  • Avista metoden – Med företagsanpassad kvalitetsskala
  • Avista Servicerapport mäter både hårda och mjuka värden
  • Insta 800 – Nordisk standard för bedömning av städkvalitet
  • Dansk Hygienstandard

Med Avista kan ni lägga mer tid på er att serva era kunder och mindre tid på administration, manuella rutiner och andra tråkiga uppgifter.
Frigör din tid med hjälp av Avista, vi finns i molnet och i din mobil!

Allt vi gör sammanfattas i – Intelligent Human Logistics!

AVISTA ERBJUDANDE
Vi bjuder på momsen (25%)
GÖR SOM
MÅNGA ANDRA
MARKNADENS
SMARTASTE APP!
BLI BÄST!
FÖRBÄTTRA DIN LÖNSAMHET!
Avista visar vägen in i den digitala världen
Kistamässan 2-3 oktober
Välkommen till Clean & Facility mässan och vår monter direkt i eentrén A:03!
Vi visar bland annat :
- Kvalitetsmetoder och kvalitetsrapportering
- Arbetsordrar och instruktioner
- Schemaläggning och närvarorapportering
GRATIS! TIDRAPPORTERING
Vi gör livet enklare för alla arbetsledare
     
NEW!
FOLLOW US.
Prenumerera nu! Du får tillgång till tips & tricks och erbjudanden.
Artificiell intelligens i schemaläggningen.
avista ai - bemanning på 1 minut!
Ring Magnus för mer info.
070-5587800
eller träffas oss på MVTe.
Kistamässan 22-23 Januari
Monter G:14
avista ai - alla pass i rätt ordning på 1 minut!
Enklare kan det inte bli!