Hemtjänst – Vård och Omsorg

I en föränderlig värld där efterfrågan och utbudet ständigt förändras är det viktigt att snabbt kunna anpassa sig till de förutsättningar som finns. Kraven på att leverera kvalitet i serviceinsatserna med de resurser som finns tillgängliga ökar hela tiden.

För att kunna leverera högkvalitativa tjänster behövs rätt arbetsmetoder, kunskap, verktyg och rätt inställning till service.

Avista innehåller bland annat:

  • Schemaläggning
  • Arbetstidsrapportering, närvaro- och frånvarorapportering
  • Resurs och uppdragsplanering
  • Grundplaner, daglig planering
  • Arbetsordrar med vägbeskrivning
  • Dokumentation och avvikelsehantering
  • Tid- och kundrapporter samt underlag för fakturering
  • Nyckeltal med personalkontinuitet, beläggningsgrad m m
  • Integrationer till bland annat Stockholms Stads Paragå-system och lönesystem

cropped-iStock_000027630423Large-e1447074771306.jpg

Avista har fokus på att effektivt nyttja företagets resurser

Planering är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i hemtjänsten. Om du kan uppnå rätt antal resurser med rätt kompetens på rätt plats, kommer du att ge förstklassig service till en låg kostnad.
Men resursplanering är också ett av de områden där felaktiga bedömningar kan leda till stora problem för företaget. Konsekvenserna av dålig resursplanering kan bli mycket kostsamma. Otillräcklig resursplanering kan leda till höga övertidskostnader, låg beläggningsgrad och missade avtal.