Avista ger dig nyckeltalen som gör skillnad! – i realtid!

Med Avista, ett smart IT-system kan ni lägga mer tid på er huvudsysselsättning och mindre tid på administration, manuella rutiner och andra tidskrävande och tråkiga insatser.
Frigör tid med hjälp av Avista, ett av marknadens mest moderna och mobila IT-system.

Avista håller koll på de viktigaste nyckeltalen, bland andra:
Arbetad tid: all arbetad tid på enheten inkl extra personal speglar den totala personalkostnaden och den totala produktiviteten.
Tillgänglig arbetstid: Tid som utförs på enheten av den personal som för tillfället kan utföra serviceleveransen hos kunden. Detta påverkar produktiviteten för dagen.
Planerad kundtid: Den tid som planeras ut och förväntas utföras hos kunden. Dessa siffror ställs i relation till kontrakterad tid för att följa hur väl företaget efterlever avtalad tid.
Utförd kundtid: Tiden som fullföljs hos kunden. När utförd tid relateras till planerad tid vet vi hur väl personalen följer planeringen.

Idag är världens fyra största serviceföretag våra kunder!

Kom med – bli en i gänget!

An Orderly Mopping The Floor In A Hospital Ward
Lokalvårdaren
Med aktuell och korrekt arbetsinformation utför jag mitt arbete effektivt. Jag gör enkelt egenkontroller, lägger beställningar på förbrukningsmateriel och gör felanmälningar direkt på plats. Jag behöver inte involvera min arbetsledare i små men tidskrävande arbetsmoment.
Kind doctor taking care of an old man in wheelchair.
Hemtjänst
Kvalitetssäkrad och effektiv hemtjänst är en förutsättning för en lönsam hemtjänst. Minskad administration gör att jag kan lägga mer tid på kunderna. Allt jag behöver finns i min mobila app. Vilka kunder jag skall träffa och vad som skall göra, om jag inte hittar får jag vägbeskrivningar direkt i mobilen. Jag dokumenterar enkelt mitt arbete och ser var och vilka kollegor som är i tjänst så att jag snabbt kan få hjälp om det behövs.
attractive modern muslim woman talking on cell phone
Hushållsnära tjänster
Med Avista Time kan jag starta dagen direkt hemifrån då jag har alla dagens arbetsorder i min mobila app. Jag behöver inte lägga tid på onödiga resor och gör all dokumentation och rapportering på plats. Jag behöver inte heller lägga tid på efterarbete för fakturering.
Portrait of a Little Girl on white Background
Förskolan
Med historiska data på barnens närvaro kan jag skapa en effektiv bemanning och planera in mina resurser där de behövs bäst. Avista förenklar även kommunikationen mellan föräldrar och personalen.

 

En bekymmersfri Allt-i-Ett tjänst
Bemanning – Planering – Tidrapportering – Ekonomisk uppföljning

 

AVISTA ERBJUDANDE
Vi bjuder på momsen (25%)
GÖR SOM
MÅNGA ANDRA
MARKNADENS
SMARTASTE APP!
BLI BÄST!
FÖRBÄTTRA DIN LÖNSAMHET!
Avista visar vägen in i den digitala världen
Kistamässan 2-3 oktober
Välkommen till Clean & Facility mässan och vår monter direkt i eentrén A:03!
Vi visar bland annat :
- Kvalitetsmetoder och kvalitetsrapportering
- Arbetsordrar och instruktioner
- Schemaläggning och närvarorapportering
GRATIS! TIDRAPPORTERING
Vi gör livet enklare för alla arbetsledare
     
NEW!
FOLLOW US.
Prenumerera nu! Du får tillgång till tips & tricks och erbjudanden.
Artificiell intelligens i schemaläggningen.
avista ai - bemanning på 1 minut!
Ring Magnus för mer info.
070-5587800
eller träffas oss på MVTe.
Kistamässan 22-23 Januari
Monter G:14
avista ai - alla pass i rätt ordning på 1 minut!
Enklare kan det inte bli!