Fördelar med Avista

Snabbt och enkelt att komma igång

 • Behöver inga IT-konsulter
 • I drift inom 1/2-5 dagar

     Användarvänligt

 • Lätt att lära sig och lätt att använda (minimal utbildning)
 • Driftsäkert (On-line och off-line)
 • Enkelt att använda
 • Verksamhetsnytta på direkten
 • Allt i ett system när det gäller den dagliga verksamheten av arbetet
 • Månadsabonnemang, d v s ingen stor investering för att komma igång
 • Integration till externa system
Färdiga professionella rapporter

 • Kontroll på status och resultat
 • Bransch och kundspecifika rapporter

     Sparar tid och pengar

 • Minskad administration
 • Rätt information i rätt tid till rätt person
 • Bättre planering, serviceleverans och uppföljning