Con Cura

Con Cura väljer Avista till kund och personalplanering med integrering till Stockholms Stad Paragå system.

Real Omsorg

Real Omsorg väljer Avista till kund och personalplanering med integrering till Stockholms Stad Paragå system. Real Omsorg är idag verksamma inom Stockholm Stad, Järfälla, Huddinge, Sollentuna, Sundbyberg och Tyresö kommun. …

Finsk Hemtjänst

Finsk Hemtjänst väljer Avista till kund och personalplanering med integrering till Stockholms Stad Paragå system.

Landspitali

Under hösten har Landspitali på Island startat med INSTA800 och DS 2451 på fem sjukhus för att kvalitetssäkra sina städinsatser. Detta är ett mycket spännande projekt där vi på distans både …

Cleanmässan

Cleanmässan i Malmö 11-12 November Som vanligt är det alltid kul att branschens alla aktörer tar sig tid träffas för att dela åsikter, kunskap och erfarenheter. Tyvärr tar sig inte alla …