Avista Time förändrar städbranschen med digital innovation och AI/automation

Europan Cleaning Journal beskriver hur teknisk innovation förändrar städbranschen och lyfter fram hur svenska Avista Time tillämpar AI redan idag

Städbranschen  har befunnit sig i en digital transformation de senaste 15 åren men ligger fortfarande effer många  andra branscher i att öka kontinuitet, kvalitet och produktivitet i sin leverans. Debatten under Covid-19 pekar på en tjänst vi alla har höga förväntningar på men som samtidigt fortfarande indirekt präglas av en ”lägsta pris vinner” mentalitet. Det är inte hållbart för varken leverantörer, kunder och andra intressenter oavsett om dessa är myndigheter, verksamheter eller anhöriga.

Senaste numret av ECJ beskriver en bransch som snabbt omformas. Avista Time har varit en pionjär i att skapa förutsättningar för leverantörer av städ att bli mer lönsamma, mer produktiva och att synliggöra kvalitet med kompletta integrerade mobila lösningar för ”Human Logistics” inom städ, omsorg såväl som FM.

”Avista Time now uses Artifical Intelligence (AI) to drive productivity, profitability and quality in cleaning service applications. To benefit from AI/automation. the company says, the basics must be digitalised including as many teams as possible within the operations. Its Avista Time software covers client planning, scheduling, time check-in/check-out, quality assessment, integration to payroll and reporting, using a cloud based mobile service. Field staff use smart phones and RFID. Once fully digital, operations can benefit from AI in a number of ways : fact-based accurate pricing, optimised scheduling with reduced effort, rapid ad-hoc rescheduling, scaling benefits from multiple teams, sharing staff and data”

 

 

 

källa:   http://www.europeancleaningjournal.com/magazine/editions/pdf/may-june-2020

 

Kontakta oss