Avisat Time stödjer följande processer

Avisa Time är komplett system för att hantera den dagliga och långsiktiga planering. Systemet hanterar det operativa arbetet med planering, genomförande och uppföljning.

Avista Time stödjer följande processer

Det blir enklare för alla att veta vem som jobbar när och var:

– Närvarorapportering i mobil surfplatta, manuellt, NFC eller GPS
– Personliga ID-kort
– Service ID-kort, busskort eller egen tag
– Eget schema eller på kund/leverans schema

Rätt resurs på rätt plats. Enkelt att planera om vid förändring:

– Status på leveransen
– Dubbelbemanning
– Hantering av grundorderplanering
– Enstaka och periodiska ordrar
– Beläggningsgrader per leveransrad eller person
– Kartfunktion
– Statistik och nyckeltal

Tidsrapportering i realtid:

– Närvarorapportering i mobil & surfplatta, manuellt, NFC eller GPS
– Personliga ID-kort
– Service ID-kort, busskort eller egen tag

– Eget schema eller på kund/leverans schema

Med rätt instruktion blir arbetet utfört på rätt sätt:
– Arbetsinstruktioner, kontaktpersoner
– Flexibla checklistor, noteringar, foto
– Felanmälan och avvikelsehantering
– Enstaka och periodiska ordrar
– Pausa ordrar
– Aviseringar på:
Ordrar som ej
startar i tid

Avvikelser
Färdiga kontroller
– Kvalitetsrapportering

Automatisk kund-rapportering med statistik, KPI eller avvikelser:

– Nyckeltal och statistik
– Via egen portal eller via e-post

avista planering