Avista Time löser problem med schemaläggning, bemanning och kundplanering

Avisa Time är komplett system för att hantera komplexa serviceleveranser inkluderinga såväl daglig och långsiktig planering. Systemet hanterar det operativa arbetet med planering, genomförande och uppföljning.

Avista Time stödjer följande processer

Det blir enklare för alla att veta vem som jobbar när och var:

– Närvarorapportering i mobil surfplatta, manuellt, NFC eller GPS
– Personliga ID-kort
– Service ID-kort, busskort eller egen tag
– Eget schema eller på kund/leverans schema

Rätt resurs på rätt plats. Enkelt att planera om vid förändring:

– Status på leveransen
– Dubbelbemanning
– Grundorderplanering
– Enstaka och periodiska ordrar
– Automatisk beräkning av beläggningsgrad
– Kartfunktion
– Statistik och nyckeltal

Tidsrapportering i realtid:

– Närvarorapportering i mobil & surfplatta, med närvarokvitto (NFC eller GPS)
– Personliga ID-kort
– Service ID-kort, busskort eller egen tag

– Eget schema eller på kund/leverans schema

Med rätt instruktion blir arbetet utfört på rätt sätt:
– Arbetsinstruktioner
– Flexibla checklistor, noteringar, foto
– Felanmälan och avvikelsehantering
– Enstaka och periodiska ordrar
– Tillfällig pausning av en eller flera ordrar
– Aviseringar på:
Ordrar som ej
startar i tid

Avvikelser
Genomförda kontroller
– Kvalitetsrapportering

Automatisk kundrapportering med statistik, nyckeltal eller avvikelser:

– Nyckeltal och statistik
– Via kundinloggningen eller e-post

avista planering