Avista Time stödjer följande processer

Avista är en komplett molntjänst för att hantera den dagliga och långsiktiga planering. Systemet hanterar det operativa arbetet med planering, genomförande och uppföljning.

Avista Time stödjer följande processer

Tydlig och enkel schema-läggning. Enklare för alla att veta vem som jobbar när och var:

– Individuell schemaläggning  eller rullande på grupp nivå.
– Tidrapportering med (flextids) timbank anpassad för serviceföretag

Rätt resurs på rätt plats. Enkelt att omplanera vid förändring:

– Status på leveransen
– Dubbelbemanning
– Hantering via grundorderplanering
– Enstaka och periodiska ordrar
– Medarbetarens beläggningsgrad visas direkt i planeringen.
– Kartfunktion
– Statistik och nyckeltal

Tid- och närvaro-rapportering i realtid:

– Närvarorapportering i mobilen eller surfplattan,. Positionering med QR-kod, NFC eller GPS
– Mobil instämpling med hjälp av personliga ID-kort, t.ex service ID-kort, busskort eller egen NFC-tag

Med rätt instruktion blir arbetet utfört på rätt sätt:

– Arbetsinstruktioner, kontaktpersoner
– Flexibla checklistor, noteringar, foto
– Felanmälan och avvikelsehantering
– Enstaka och periodiska ordrar
– Pausa ordrar
– Kvalitetsrapportering

Automatisk kund-rapportering och omfattande statistik:

– Nyckeltal och statistik
– Via egen portal eller via e-post
– Avisering vid avvikelser
– Exporter till MS excel
– Integrationer till externa system

avista planering