Real Omsorg

Real Omsorg väljer Avista till kund och personalplanering med integrering till Stockholms Stad Paragå system.

Real Omsorg är idag verksamma inom Stockholm Stad, Järfälla, Huddinge, Sollentuna, Sundbyberg och Tyresö kommun.

Real Omsorg erbjuder våra tjänster med god kvalitet för äldre- och funktionshindrade, med respekt och lyhördhet för individens behov. Vårt mål är att skapa en behagligare miljö och en värdig tillvaro för våra kunder, Kunden skall få bästa möjliga vård och omsorg utifrån sina specifika behov och önskemål inom ramen för gällande biståndsbeslut.

 

Landspitali

Under hösten har Landspitali på Island startat med INSTA800 och DS 2451 på fem sjukhus för att kvalitetssäkra sina städinsatser. Detta är ett mycket spännande projekt där vi på distans både gjort behovsinventering, förberedelse, planering och uppstart på distans.

Cleanmässan

Cleanmässan i Malmö 11-12 November

Som vanligt är det alltid kul att branschens alla aktörer tar sig tid träffas för att dela åsikter, kunskap och erfarenheter. Tyvärr tar sig inte alla tid att komma till dessa mötesplatser. Detta borde vara ett mål för företagen, organisationerna och individerna i branschen att skapa sig tid för att ta del av nyheter men även att stärka branschen.

Tid är ett viktigt begrepp inom branschen. Frågan är bara om vi förstår den, om vi kan uppskatta den och ta vara på den eller om vi bara springer vidare i samma gamla hjulspår. Vill vi ha en förbättring i branschen måste det ske en förändring.

Frågan är vi redo? Jag tar gärna del av din åsikter. Maila mig på ulf.gullstedt@avistatime.com

Förutom många utställare, besökare och intressanta möten fick vi även chansen att hylla alla Clean Bright Awards vinnare.

Clean Bright Awards vinnare

Vinnarna i Clean Bright Awards 2015, Gaye Soumare, Olivia Kärrman, Servicecompagniet, Elsa Parviainen och Mats Johansson.
Läs mer om vinnarna: http://cleannet.se/nyheter/de-vann-clean-bright-awards/

Avista 5 nya version 1.11

Avista 5 nya version 1.11 lanserades 19 november

Den nya version kommer framför allt med antal förbättringar inom kvalitetsrapportering, schema och närvarohantering samt integration med andra system.

Kvalitetsrapportering

De stora nyheterna inom kvalitetsrapportering är utökad funktionalitet för Egenkontroller och att inom INSTA800 att kunna göra kontroller utan lokalregister.

Inom Egenkontroller kan nu skapas ett flertal genomsnittsvärden på olika kvalitetsparametrar samt ett genomsnitt på totalen. I rapporten för Egenkontroll visas checklistan med graf som visar kvalitetsnivå per kvalitetsparameter.

För dig som göra manuella INSTA kontroller på grund av att du inte har något lokalregister finns nu lösningen. I Avista INSTA800 kan du nu göra dina kontroller utan lokalregister. Du är igång och gör kontrollerna på under en timme.

Närvarorapportering

Närvarorapportering kan nu göras både från en gemensam tidsterminal med manuell inloggning eller med Service-ID kort eller där varje medarbetare via sin egna telefon rapporterar in sina arbetstider. Närvarorapportering kan ske med eller utan schema. Om schema finns och tidrapportering inte enligt schema behöver medarbetaren skriva en kommentar samt att avisering kan skickas till arbetsledaren.

Integration

Vill ni minska administrationen och hanteringen av löner och fakturering kan ni nu integrera med andra system. Vi har nu skapat möjligheterna att enklare integrera med Avista 5.