Hemtjänst- Samordnare & Arbetsledning

Schema & Tid
Scheman som du enkelt kan bemanna!
Håll koll! 80% av bolagets kostnader är personalrelaterade.
Bemanning (rullande och individuella scheman)
Frånvarohantering
Arbetstidsattestering
Kontakta sälj
Kommunikation
Smart kommunikation på ett ställe
Avista gör din mobil extra smart!
Kundtjänst- inkommande samtal visar senaste & nästkommande insatser
Medarbetare i tjänst - Var är kollegorna nu - ring genom att klicka på namnet!
Avista meddelande - meddela all personal vi inloggningsmedddelande
Nyckellogg
Avisering - när något avviker från planeringen (SMS/Epost)
Kundundersökningar (epost)
Kund & anhörigas kontaktuppgifter direkt i mobilen
Kontakta sälj
Integration
Ett program för de flesta processer
Paragå-integration - mest populär
Stockholms Stads Paragå
SMS - aviseringar
Epost - aviseringar
Kontakta sälj