Kolla Schema med AVISTA AI

NÅGRA TREVLIGA SIFFROR:
20.000
Använder sedan start!
100.000
En kund: Antal planerade uppdrag/mån
18.000
Epost avisering Q2-19
1.500
Kvalitetsinspektioner Q2-19

Om Avista Time

I en föränderlig värld där efterfrågan och utbudet ständigt förändras är det viktigt att snabbt kunna anpassa sig till de nya förutsättningar som uppstår. För att kunna leverera högkvalitativa tjänster behövs rätt arbetsmetoder, kunskap, digitala verktyg och att vara ”service minded”.

Våra digitala verktyg hjälper dig att arbeta effektivt och smart!